Endoskopisk Sleeve

Endoskopisk Sleeve Gastroplastik är en relativ ny metod inom fetmakirurgi. Skillnaden gentemot en vanlig Gastric Sleeve är att ingreppet sker via ett endoskop som under narkos förs ner i matstrupen. Via endoskopet genomförs sedan förminskningen av magsäcken inifrån och lämnar alltså inte efter sig några synliga ärr på huden.

Med denna metod minskas magsäcksvolymen. Detta innebär att man får i sig mindre matpotioner och upplever en tidigare mättnadskänsla.

Du som vill genomgå en icke kirurgisk medicinsk behandling mot fetma och övervikt, är mellan 18-60 år och har ett BMI mellan 30-40 är välkommen att kontakta oss.

För mer information besök vår sida för Endoskopisk sleeve på Akutlakarna.se.

 

 

 

Tags:
Tags:
×
×

 

 

×

 

 

×
×
×
×